Ako je to so spotrebou energie pri saunovaní – často kladené otázky

 

 

 

Odpovie vám Timo Harvia, technický riaditeľ spoločnosti Harvia.

 

V nadchádzajúcej zime bude veľká časť Európy aj zahraničia nazerať na cenu energií s väčšou obozretnosťou než v predchádzajúcich rokoch. Mnoho ľudí si môže myslieť, že návšteva sauny je jedna z vecí, ktoré by mali obmedziť, aby ušetrili elektrickú energiu. Odporúčame sa však pozrieť na energetickú spotrebu saunovania bližšie, pretože ju ovplyvňuje niekoľko premenných – požadovaná teplota, doba saunovania, materiály použité v saune, pomer výkonu vykurovacieho telesa k objemu sauny, prevádzka ventilácie a tak ďalej.

 

Pomocou mnohých jednoduchých tipov môžete výrazne znížiť energetickú náročnosť saunovania. Navyše je dobré pamätať na to, že v každom prípade väčšina tepla zo sauny zostáva v budove.

Timo Harvia opravuje najväčšie mylné predstavy, dáva tipy pre energeticky účinnejšie saunovanie a odpovedá na najčastejšie otázky súvisiace so spotrebou energie v saune:

 

 1. Ako sauna využíva energiu a čo sa deje s energiou po saunovaní?
 2. Koľko energie spotrebuje ohrievač?
 3. Koľko stojí saunovanie?
 4. Aké opatrenia možno urobiť na zníženie energetickej náročnosti sauny?
 5. Aké opatrenia ste zaviedli na zníženie spotreby energie?

Hlavné prednosti

 • Väčšina tepla generovaného saunovým ohrievačom sa prenáša do ostatných častí bytu a pomáha tak udržiavať teplo domova.
   
 • Výkon ohrievača (kW) priamo neudáva maximálnu spotrebu energie za hodinu. Na udržanie požadovanej teploty sa spotrebuje menej ako 50 % maximálneho výkonu.
   
 • Existuje niekoľko jednoduchých a šikovných spôsobov, ako znížiť spotrebu energie pri saunovaní, od preskladania saunových kameňov až po zníženie teploty v saune.
   
 • Saunovanie môže znížiť spotrebu teplej vody, pretože sa znižuje potreba teplej sprchy. Ohrev vody v sprche obvykle spotrebúva veľa energie a všetka teplá voda ide do odpadu.

1. Ako sauna využíva energiu a čo sa deje s energiou po saunovaní?

Pri zvažovaní energetickej náročnosti sauny je dobré poznať jeden zo základných chemických a fyzikálnych zákonov o zachovaní energie. Energiu nemožno vytvoriť ani zničiť, možno ju iba zmeniť alebo preniesť z jednej formy do druhej.
 

Elektrické ohrievače premieňajú všetku elektrinu na teplo. Termostat kachlí reguluje zapínanie a vypínanie vykurovacích telies tak, aby udržovali kachle horúce podľa požadovanej teploty.
 

Pri vyhrievaní sauny a pri saunovaní ohrievač ohrieva nielen vzduch, ale aj kamene, vnútorný obklad stien a stropu, dvere a saunové lavice. Počas saunovania sa energia využíva tiež na odparovanie vody, inými slovami na vytváranie pary. Väčšina tepla zo sauny je prenášaná dverami a konštrukciou do zvyšku budovy. Tepelná energia unikajúca zo sauny do zvyšku bytu, napríklad do priľahlej kúpeľne, znižuje potrebu ďalších zdrojov vykurovania. Saunu je preto možné v chladnejších mesiacoch považovať za sekundárny zdroj tepla. Napríklad v prípade použitia rekuperácie zostáva väčšina tepla zo sauny využiteľná na vykurovanie budovy.

schema-co-se-deje-s-energii-v-saune-SK

2. Koľko energie spotrebuje ohrievač?

Výkon ohrievača v kW krát doba prevádzkyschopnosti priamo nevypovedá o kilowatthodinách strávených saunovaním. Po dosiahnutí cieľovej teploty v saune začne termostat vykurovacieho telesa odpájať elektrinu vedúcu do vykurovacích telies kachlí. Vo fáze ohrevu sú kachle zapnuté na plný výkon na prvých 30–40 minút v závislosti od veľkosti sauny, izolácie a nastavenej teploty. Potom je výkon asi 50% maxima, aby sauna zostala na požadovanej teplote.
 

Zoberme si napríklad tradičnú fínsku rodinnú saunu pre 3-4 osoby s kachľami s výkonom 6 kWh. Sauna sa obvykle najprv zahrieva asi hodinu, potom sú kachle ešte ďalšiu hodinu zapnuté. V tomto prípade 6kilowattové kachle spotrebujú 4-5 kWh v prvej hodine a 3-4 kWh v ďalšej hodine. Celkovo je spotreba ohrievača za dve hodiny cca 7-9 kWh. Údaje o spotrebe sú založené na izolovanej saune s ohrievačom vhodným pre veľkosť sauny.

 

schema-saunovani-1h-SK

Investíciou do saunovania je možné ušetriť v najlepšom prípade niekoľko kilowatthodín, ak pôjdete do sauny hneď, ako je pripravená, a pôjdete do sauny iba na 15–20 minút, čo je dostatočný čas na využitie zdravotných účinkov. Ročne môže úspora byť viac ako 500 kilowatthodín, pokiaľ do sauny budete chodiť trikrát týždenne. Pokiaľ je ohrievač zapnutý po dobu dvoch hodín v kuse a sauna je používaná 3x týždenne, je ročná spotreba vyššie uvedeného príkladu sauny 1092–1404 kWh. Keď na saunovanie pôjdete múdrejšie, ako je znázornené na obrázku nižšie, spotreba je hlboko pod tisíc kilowatthodín (780 kWh). Do šikovného saunovania sa teda oplatí investovať.

schema-zodpovedne-saunovani-SK

3. Koľko stojí saunovanie?

Vplyv vyhrievania sauny na účet za elektrinu závisí od typu vykurovacieho systému a režimu bývania. Pokiaľ je v byte uzavretá zmluva na elektrinu na dobu neurčitú, saunovanie v dome s priamym elektrickým vykurovaním dodatočné náklady v chladnejších mesiacoch, kedy je potrebné vykurovanie domov, nespôsobuje. Väčšina tepla v saune zostáva vo vnútri budovy. Pri použití nočnej alebo burzovej elektriny je rozdiel v cene elektriny medzi okamihom vykúrenia vykurovacieho systému a vykúrením sauny. V domoch vykurovaných diaľkovým vykurovaním, drevom alebo tepelným čerpadlom sa vplyv saunovania na účet za elektrinu prirodzene odvíja od nákladov na rôzne spôsoby vykurovania v porovnaní s cenou elektriny, ale dá sa povedať, že sauna má vždy znižujúci účinok na celkovú spotrebu energie.
 

Pri kalkulácii ceny saunovania nemožno použiť všeobecný vzorec. Hoci nebudeme brať do úvahy teplo, ktoré zostane v byte, môžeme povedať, že náklady na saunovanie, pokiaľ sumu vydelíte počtom saunujúcich, sú v porovnaní s blahodarnými účinkami saunovania pomerne malé.
 

Chcete si saunu postaviť sami?

Všetko potrebné kúpite v našom e-shope

4. Aké opatrenia možno urobiť pre zníženie energetickej náročnosti sauny?

Minimálne raz ročne saunové kamene z kachlí vytiahnite a znovu naskladajte. V prípade potreby vymeňte staré kamene za nové.
 

Preskladanie kameňov je jedným z najúčinnejších riešení na úsporu energie. Keď môže vzduch v kachliach správne cirkulovať, sauna sa ohreje rýchlejšie a ohrievač spotrebuje menej energie na vyhriatie sauny.
 

Dôrazne sa odporúča kamene preskladať aspoň raz ročne alebo častejšie, pokiaľ je sauna veľmi využívaná. Vykurovacie kamene sa počas používania rozpadajú pomaly, ale postupne z dôvodu veľkých teplotných výkyvov. Zároveň sa zo spodnej časti ohrievača odstránia prípadné kusy kameňa a rozbité kamene sa nahradia novými. Týmto spôsobom zostáva vykurovací výkon ohrievača optimálny a je zabránené riziku prehriatia. Mali by ste sa pozrieť na pokyny pre skladanie kameňa v používateľskej príručke vášho ohrievača.

Nastavte kachle na nižšiu teplotu – dobré naparovanie je často dosiahnuté pri 70 °C.
 

Najdôležitejšie je vybrať si ohrievač podľa vlastných preferencií sauny. Môj názor je, že saunujúci, ktorý má stĺpové kachle s veľkým množstvom kameňov, je často spokojnejší s nižšou teplotou. Veľká mäsa kameňov poskytuje príjemnú jemnú paru. V kachliach s väčšou kapacitou kameňov, ako sú kachle Harvia Legend, Cilindro a Glow, kamene zadržiavajú a vydávajú svoje teplo ešte dlho po vypnutí ohrievača.
 

Kamene v dobrom stave a vzdušne naskladané taktiež zlepšujú zážitok z pary a urýchľujú vyhriatie sauny, pretože do nej teplý vzduch lepšie prechádza. Pre tých, ktorí majú radi vyššiu teplotu, odporúčam saunové kachle s menšou kapacitou kameňov, ktorých dobrým príkladom sú kachle Harvia Virta a Wall.

Uistite sa, že máte ohrievač so správnym výkonom
 

Dôležitou vecou je voliť výkon ohrievača podľa objemu sauny a použitých materiálov. Ak je ohrievač príliš výkonný na objem sauny, môže saunu rýchlo vyhriať, ale kameňom neposkytne dostatok času na uloženie dostatočného tepla na polievanie. V tomto prípade bude vždy opätovné zahriatie kameňov vyžadovať viac času. Pokiaľ je ohrievač príliš slabý na objem sauny, môže dosiahnutie požadovanej teploty trvať príliš dlho a vykurovacie telesá sa môžu v dôsledku nadmerného preťažovania rýchlejšie opotrebovať. Dlhšia doba ohrevu znamená aj dlhšiu dobu, za ktorú energia unikne zo sauny, hoci veľká časť tepla ide inam do bytu.
 

Skontrolujte, či je ventilácia v saune správne nastavená
 

Všetky sauny potrebujú nejaký ventilačný systém na cirkuláciu vzduchu v saune. Keď saunu nikto nepoužíva a nie je tam žiadny zdroj vlhkosti, vetranie nie je nutné. Ak máte možnosť, nechajte vetracie otvory zatvorené, keď sa sauna vykuruje. To pomáha udržať teplo vo vašej saune a umožňuje rýchlejšie dosiahnuť požadovanú teplotu. Pri vstupe do sauny a pri vytváraní pary pomocou polievania kameňov je nutné otvoriť prieduchy pre čerstvý vzduch. Prílišné vetranie môže znamenať, že teplo zo sauny uniká príliš skoro. Príliš slabé vetranie môže naopak sťažovať dýchanie vzduchu. Nedostatok vetrania tiež bráni správnemu sušeniu sauny.
 

Vyvarujte sa zbytočného vyhrievania sauny a skráťte dobu saunovania
 

Choďte do sauny, akonáhle dosiahne požadovanú teplotu a saunu ihneď po saunovaní vypnite. Na dosiahnutie zdravotných prínosov sauny stačí 15 minút pobytu.
 

Nenechávajte dvierka otvorené zbytočne dlho
 

Pri otvorení dverí sauny z nich uniká teplo do zvyšku bytu. Nevyplatí sa otvárať dvere zbytočne. Po saunovaní môžete nechať dvere sauny otvorené, v takom prípade sa teplo prenesie do kúpeľne a taktiež vysuší.
 

Všetky tieto rady platia rovnako aj v saunách vykurovaných drevom a šetria prírodu.

5. Aké opatrenia ste zaviedli na zníženie spotreby energie?

Myslím, že sa musíme zamerať na zníženie našej každodennej spotreby energie. Zníženie teploty domova napríklad o stupeň a zníženie spotreby teplej vody má na spotrebu energie výraznejší vplyv ako saunovanie. Jedným z mojich poznatkov je aj to, že saunovanie môže v skutočnosti tiež znížiť spotrebu horúcej vody, pretože sa znižuje potreba horúcej sprchy. Ohrev vody v sprche v domácnosti obvykle spotrebuje veľa energie a všetka teplá voda ide do odpadu a jej teplo sa tak ďalej nevyužije, na rozdiel od tepla v saune.
 

Okrem upravenej vnútornej teploty sa zameriavam na tie spotrebiče, kde energia odchádza priamo z domu a nemožno ju ďalej využiť. Okrem toho, aby som znížil množstvo teplej vody odtekajúcej do odpadu, dbám aj na včasné používanie odsávača pár, ktorý vyfukuje teplý vzduch priamo z domu, nezabúdam odsávač pár vypnúť po varení. Dvere zbytočne nenechávam otvorené a venoval som pozornosť stavu tesnenia dverí a okien. Okrem toho som sa kriticky pozrel na vonkajšie a vianočné osvetlenie, pretože ich energia ide priamo von. O používaní elektrospotrebičov, ktorých tepelná energia zostáva vo vnútri domu, sa tak nebojím. Platia pre ne rovnaké zákony ako pre saunové kachle, to znamená, že sa teplo ďalej zužitkuje. Patrí medzi ne napríklad rúra a lampy vo vnútri. Samozrejme strážim, aby žiadne zariadenie nebolo zapnuté zbytočne.
 

Ďalej odporúčam skontrolovať všetky elektrospotrebiče v domácnosti, či sú v riadnom funkčnom stave. Údržba spotrebičov, ako sú chladničky a mrazničky, môže výrazne ovplyvniť ich spotrebu energie. Aj malé akcie môžu ovplyvniť dennú spotrebu energie.
 

Investície do energetickej účinnosti saunovania slúžia ako peňaženke, tak životnému prostrediu, ale je tiež rozumnou investíciou do zachovania vlastného zdravia a pohody. Saunovanie má niekoľko vedecky dokázaných zdravotných výhod. Pravidelné saunovanie podporuje životný štýl v znamení zdravia a pohody. Sauna ponúka chvíle relaxácie, ktoré sú v dnešnom stresujúcom svete cenné. Chodiť do sauny je ale predovšetkým príjemné!

 

#healingwithheat

 

Timo Harvia, technický riaditeľ, Harvia Group

Chcete vedieť viac?

Ďalšie zaujímavosti sa dozviete v poradni

Zavřít
Loading...